Joanis Rossos, Osiou David, Plaża Rovies

Bezdrożami zielonej Ewii

Cena: 50 €
Termin: Planowany wyjazd godz. 7:30
Planowany powrót godziny popołudniowe

To było rankiem 10 września 1924, gdy z portu Mersina w Azji Mniejszej przeciążona szalupa odbiła od brzegu, kierując się w stronę wyspy Ewia. Oprócz 800 greckich uchodźców wypełniających po brzegi barkę , łódź przewoziła też wielki skarb ukryty solidnie w ładowniach statku - były to relikwie błogosławionego Ioanisa Rosossa (Jan z Rosji tak naprawdę był Ukraińcem). Władze tureckie zabroniły wywozu ciała błogosławionego z miejscowości Prokopi gdzie był czczony, ale sprytni Grecy noc przed wyprawą wykradli ciało świętego z sanktuarium. Potrzebowali jego opieki w podróży w nieznane. Dziś ukochany święty patron, otacza opieką swój lud osiadły w ich nowej Ziemi Obiecanej - na wyspie Ewia.

Plan wycieczki

  • Wyjazd z Aten, krótki postój w Chalkidzie, stolicy Ewii
  • Wizyta w klasztorze Joanisa Rousso
  • Wizyta w Monastyrze Osiu Dawid
  • Plaża Rovies
  • Powrót do Aten

Informacje dodatkowe

Wyjazd: dodatkowe informacje w biurze Opa-Opa Tours
  • Podziel się z innymi