Świątynia Apollona Epikurejskiego

ANDRISTSANA, KARITANIA, KARVUNARI, ŚWIĄTYNIA APOLLONA EPIKUREJSKIEGO

Cena: 40 €
Czas trwania: 1 dzień
Termin: do ustalenia

Plan wycieczki

Wyjazd z Aten
Megalopuli
Andritsana

Informacje dodatkowe

Wyjazd: informacje w biurze Opa-Opa Tours
Planowany wyjazd: godz.7.00
Planowany powrót: godziny wieczorne
Wycieczka z grupą grecką lub polską autobusem lub vanem
  • Podziel się z innymi